بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ ويل راجر فرمانده ناو ونيسنس هواپيماي مسافربري ما رو ساقط کرد و از شياطين متحده مدال گرفت، اصغرآقا شما کدوم ايرباس رو زدي که لياقت جايزه گرفتن از دست شيطان را پيدا کردي؟!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا