شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ ويل راجر فرمانده ناو ونيسنس هواپيماي مسافربري ما رو ساقط کرد و از شياطين متحده مدال گرفت، اصغرآقا شما کدوم ايرباس رو زدي که لياقت جايزه گرفتن از دست شيطان را پيدا کردي؟!
چراغ جادو
مهدي-فدايي سيد علي
0 امتیاز
0 برگزیده
113 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مهدي-فدايي سيد علي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top