قرمز سبز آبي خاکستري
در تو دو صفت است كه خداوند آنها را دوست دارد: بردباري و تأنّي [رسول خدا صلي الله عليه و آله ـ به مردي فرمود ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت